Ποιητικές Μεταγραφές. Εφτά ποιητές, δεκατέσσερα “ποιητεχνήματα.